Általános Felhasználási Feltételek és Általános Szolgáltatási Feltételek

 

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

PREAMBULUM

 

A BEEMOOV SAS (Egyszerűsített részvénytársaság) vállalat (részvénytőke: 200 000 euró; cégjegyzékszám: B 492 377 908, Nantes-i cégbíróság; székhely: 57 Boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes (a továbbiakban: „BEEMOOV” vagy „ÜZEMELTETŐ”)) a www.BEEMOOV.com honlapon keresztül online szerencsejáték-platformokat (a továbbiakban: „PLATFORMOK”) tesz közzé és működtet.

 

 A jelen ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK a BEEMOOV által közzétett különféle PLATFORMOK és kínált szolgáltatások (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÁSOK) használatát szabályozzák.

 

 A BEEMOOV ÁLTAL KÖZZÉTETT BÁRMELYIK JÁTÉKPLATFORM BÁRMILYEN JELLEGŰ FELHASZNÁLÁSA SZÜKSÉGSZERŰEN MAGA UTÁN VONJA AZT, HOGY A FELHASZNÁLÓ FENNTARTHATATÁSOK NÉLKÜL ELFOGADJA A JELENLEGI ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET (ÁFF).1. CIKK: FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK • - FIÓK: az a felületet, ahol a TAG által szolgáltatott és a PLATFORMON tárolt adatok összesítve megtalálhatók.  


 • - KÖZREMŰKÖDŐ: az a tag, aki a FÓRUMOKON üzenetet tesz közzé. 


 • - FÓRUM: a PLATFORMON elérhető bármelyik fórum, valamint bármelyik BEEMOOV játékhoz kapcsolódó közösségi oldal bármelyik oldala.  


 • - TAG: bármely olyan személy, aki a PLATFORMON annak érdekében regisztál, hogy a BEEMOOV által kínált különféle szolgáltatásokkal éljen.  


 • - OPCIÓ: bármely felszerelés, megszemélyesített karakter vagy tágabb értelemben a játék bármely további fizetős funkciója.  


 • - FELEK: a FELHASZNÁLÓK és a BEEMOOV együttesen. 


 • - PLATFORMOK: a BEEMOOV játékok bármely webhelye és mobil alkalmazása, megkülönböztetés nélkül. A PLATFORMOK a FELHASZNÁLÓK számára kínált valamennyi üzemeltetett weboldalt, mobil alkalmazást és szolgáltatást gyűjtik egybe.  


 • - SZOLGÁLTATÁS: a BEEMOOV által az online játékokat igénybe vevő FELHASZNÁLÓK számára kínált szolgáltatások összesége.  


 • - FELHASZNÁLÓK: a TAGOK és a LÁTOGATÓK együttesen.  


 • - LÁTOGATÓ: a PLATFORMOT megnyitó és az azt használó minden személy.  2. CIKK: A BEEMOOV SZEREPE2.1 A Beemoov szerepe online játékok platformjának üzemeltetőjeként

 

A PLATFORMON keresztül a BEEMOOV bizonyos információkat, funkciókat és SZOLGÁLTATÁSOKAT kínál fel a FELHASZNÁLÓK számára.

 

A PLATFORM célja, hogy lehetőséget biztosítson a FELHASZNÁLÓKNAK az online játékra.

 

2.2 A Beemoov szerepe online Platform üzemeltetőjeként

 

2.2.1 A BEEMOOV közbeavatkozása egyszerű közvetítőként

 

A BEEMOOV által közzétett PLATFORMOK lehetővé teszi a TAGOK számára, hogy hozzáférjenek a FÓRUMOKHOZ és azokon üzeneteket tegyenek közzé. A BEEMOOV lehetővé teszi tehát több fél összekapcsolását, a tartalom megosztása érdekében.

 

A BEEMOOV ilyenkor semmilyen formában nem ellenőrzi előzetesen a FÓRUMON közzétett üzeneteket, és mint egyszerű közvetítő jár el.

 

2.2.2 Tisztesség, Érthetőség és Átláthatóság

 

Online platformüzemeltetőként a BEEMOOV semleges, érthető és átlátható módon jár el.

 

A KÖZREMŰKÖDŐK üzenetei közzétételük időrendi sorrendjének megfelelően kerülnek megjelenítésre.

 

Ha a FÓRUM havi egyedi látogatói száma meghaladja az ötmillió egyedi látogatót, a BEEMOOV az erre vonatkozó bevált gyakorlatokat alkalmazza.3. CIKK: AZ ÁFF ELFOGADÁSAA PLATFORM és a SZOLGÁLTATÁSOK funkcionalitásainak használata maga után vonja a jelen ÁFF elfogadását.

 

A FELHASZNÁLÓ ezért vállalja, hogy a PLATFORMRA lépve jelen ÁFF tartalmát figyelmesen végigolvassa, azt letölti, kinyomtatja és másolatát megőrzi.

 

A pontosság kedvéért a jelen ÁFF a PLATFORM minden egyes oldalának alsó részén látható link segítségével megjeleníthető és bármikor elolvasható.4. CIKK: MŰSZAKI ELŐÍRÁSOKA FELHASZNÁLÓ kijelenti, hogy rendelkezik a PLATFORM használatához szükséges eszközökkel és készségekkel.

 

A PLATFORM eléréséhez és használatához szükséges berendezésekről a FELHASZNÁLÓNAK kell gondoskodnia, és az azok használata során felmerült telekommunikációs költségek őt terhelik.
5. CIKK: REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEKA TAGKÉNT történő regisztráció a jelen ÁFF 14. CIKKÉNEK rendelkezései szerint alapesetben valamennyi természetes személy számára lehetséges.

 

TAGKÉNT kizárólag a felnőtt korú természetes személyek, vagy törvényes képviselői engedéllyel rendelkező, 16 évesnél idősebb fiatalkorú személyek regisztrálhatnak.

 

A PLATFROMON TAGKÉNT regisztrálni kívánó bármely LÁTOGATÓNAK személyes jelszót kell választania, vagy a Facebook, Google Play Games vagy Apple Game Center fiókján keresztül kell regisztrálnia.

 

Felhasználónevének és jelszavának bizalmas kezelése a FELHASZNÁLÓ felelőssége. A regisztráció során kiválasztott azonosítóval és jelszóval (vagy más lehetőségekkel, mint Facebook, Google Play Games, Apple Game Center stb.) való bármely belépést a TAG FIÓKJÁBA feltételezetten maga a TAG hajtja végre.

 

Abban az esetben, ha a Felhasználó a Platformra történő regisztrációt nem a Facebookon, a Google Play Gamesen és az Apple Game Centeren keresztül hajtja végre, a FIÓK létrehozásához egy érvényes e-mail címet kell megadnia.

 

A FELHASZNÁLÓK vállalják, hogy PLATFORMONKÉNT csak egyetlen FIÓKOT hoznak létre. A BEEMOOV minden felelősséget elhárít azokra a károkra vonatkozóan, amelyek egyetlen TAG több fiókjának használatából adódhatnak.

 

FIÓKJÁNAK megnyitása és kezelése során közölt adatok pontosságáért és frissítéséért teljes mértékben a FELHASZNÁLÓ felel.

 

A BEEMOOV fenntartja magának a jogot arra, hogy megtagadja minden olyan személy regisztrációját, aki a PLATFORM szellemiségének nem felel meg, vagy megsérti a BEEMOOV arculatát, és mindezt úgy, hogy az azzal járó felelősséget nem képes vállalni.6. CIKK: MŰKÖDÉSI RENDA TAGKÉNT való regisztráció a PLATFORMOK bármelyikére ingyenes.

 

Emlékeztetünk arra, hogy a PLATFORMOK egy „FREEMIUM” játékhoz is hozzáférést biztosítanak, azaz egy olyan játékhoz, amely teljesen ingyenesen (kivéve a internetes hálózatra való csatlakozás költségét) használható, bármiféle vásárlási kötelezettség nélkül .

 

A TAGOK azonban különféle fizetési módokkal, de szponzorálás vagy adomány útján OPCIÓKHOZ is juthatnak.

 

Megszerzésüket követően az OPCIÓK a PLATFORMON érvényesek.

 

Ezek az OPCIÓK elvesznek és nem visszatérítendők, amennyiben a TAG FIÓKJA felmondásra kerül, függetlenül annak okától és eredetétől.

 

A FIÓKOK nem átruházhatók.7. CIKK: FÓRUMOK7.1 Az olvasó jogai és kötelességei

 

A PLATFORMON elérhető fórumok minden olvasójának tiszteletben kell tartania a szerzők szellemi tulajdonjogait.

 

Különösen arra kell ügyelnie, hogy a szerzők hozzájárulása nélkül ne másolja és ne terjessze azok fórumon közzétett hozzászólásait más fórumokon vagy más médiumokon.

 

Magánkonzultációs célokra azonban bármely olvasó reprodukálhatja a fórum tartalmát, vagy információs vagy kutatási célokra kimásolhatja és közzéteheti egy üzenet rövid kivonatát, megjelölve hivatkozásul a fórum és az üzenet szerzőjét (annak valódi nevével vagy álnevével).7.2 A KÖZREMŰKÖDŐ jogai és kötelességeiValamennyi KÖZREMŰKÖDŐ saját üzenete és az ahhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok tulajdonosa marad.

 

A fórumon tett észrevételeket a KÖZREMŰKÖDŐ kizárólagos felelősségére teszik közzé.

 


 Erre a célra a KÖZREMŰKÖDŐ vállalja, hogy:


 • - Harmadik felekkel szemben jogosan jár el  


 • - Tiszteletben tartja a harmadik felek jogait,  


 • - Tiszteletben tartja a harmadik felek magánéletét és a FELHASZNÁLÓKKAL folytatott információcsere bizalmas mivoltát.  


 • - Nem tesz közzé a hatályos törvényekkel, rendeletekkel vagy a józan erkölccsel ellentétes szövegeket.  7.3 A BEEMOOV jogai és kötelességei7.3.1. A KÖZREMŰKÖDŐK ellenőrzése és rendre intése

 

Valamennyi KÖZREMŰKÖDŐ rendre intése utólagosan megtörténik.

 

Valamennyi közzétett üzenetért annak szerzője felel, kötelezve magát a törvények tiszteletben tartására.

 

Bármely erőszakos, bántalmazó, rágalmazó, rasszista, revizionista, háborús bűncselekményeket éltető, pedofil, gyilkosságra vagy öngyilkosságra ösztönző, megkülönböztető vagy gyűlöletkeltő vagy bármely szellemi tulajdon tartalmát engedély nélkül reprodukáló, a hatályos szövegekkel ellentmondásban álló üzenet büntetőjogi szankciót von maga után. Ha ennek ellenére ilyen jellegű vagy bármilyen más, visszaélésre utaló tartalom megjelenik, akkor azok azonnal eltávolításra kerülnek, és a szerzőik büntetőeljárás alá vonhatók.

 

Az olvasók kérhetik a fórumokra elküldött, vitatott üzenetek ellenőrzését, a rendszergazdával a következő címen kapcsolatba lépve: support@beemoov.com

 

A BEEMOOV fenntartja magának a jogot, hogy egy TAG által írt HOZZÁSZÓLÁS közzétételét megtagadja. Vállalja, hogy a szóban forgó TAG számára magyarázattal szolgál az elutasítás okát illetően.

 

Függetlenül a BEEMOOVON kívüli közösségi hálózatokon alkalmazott moderációs rendszerektől, a BEEMOOV csapata vagy a külső önkéntes moderátorok az esetektől függően az alábbiak szerint járhatnak el:

 


 • - bármilyen bántalmazó jellegű üzenet törlése  


 • - a bántalmazó üzenet szerzőjének szankcionálása, hivatalos figyelmeztetése a fórumon, vagy akár fiókjának a játékban történő letiltása  


 • - minden törvénytelen üzenetet jelenteni vagy közölni a bíróságok felé  


 • - törölni vagy szerkeszteni azokat az üzeneteket, amelyek a játékban még nem elérhető tartalmat leleplezik  

 

Rendszer működik a nyilvánvalóan illegális tartalmak bejelentésére, jelezve a BEEMOOV számára a törvénnyel vagy erkölccsel ellentétes tartalmak jelenlétét.

 

7.3.2. A HOZZÁSZÓLÁSOK adatai

 

A BEEMOOV vállalja, hogy megjeleníti a TAGOK HOZZÁSZÓLÁSAINAK adatait, és gondoskodik azok esetleges frissítéséről.8. CIKK: A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI8.1 A FELHASZNÁLÓK kötelezettségei

 

Minden FELHASZNÁLÓ vállalja, hogy a PLATFORM használatának keretén belül nem sérti a közrendet, és betartja a hatályos törvényeket és rendeleteket, tiszteletben tartva harmadik személyek jogait és a jelen ÁFF rendelkezéseit.

 

Bármely tartalom - legyen az szöveges vagy grafikus anyag - szerkesztése kizárólag a FELHASZNÁLÓ felelőssége.

 

Minden FELHASZNÁLÓ köteles:


 • - Jogszerűen és felelősségteljesen eljárni a BEEMOOV és a harmadik felek tekintetében;  


 • - A BEEMOOV, és adott esetben az internetes felhasználók és más FELHASZNÁLÓK felé közölt adatok tekintetében őszintén és becsületesen eljárni,  


 • - Tiszteletben tartani harmadik felek jogait, és különösen a BEEMOOV jogait;  


 • - A PLATFORMOKAT és FIÓKJÁT a jelen ÁFF szerint leírt célnak megfelelően használni; 


 • - Tartózkodni attól, hogy a PLATFORMOK és a FIÓK tevékenységét a büntető törvénykönyv vagy bármely más törvény alapján büntetendő tettek, bűncselekmények vagy jogsértések elkövetésére használni;  


 • - A harmadik felek magánéletét és a FELHASZNÁLÓKKAL folytatott információcsere bizalmas mivoltát tiszteletben tartani.  


 • - Tartózkodni az internetes felhasználók egy másik webhelyre vagy versenytárs szolgáltatásai felé való átcsábításától; 


 • - Tartózkodni a büntető törvénykönyv 323-1. és azt követő cikkeinek értelmében a PLATFORMOK online üzembe helyezéséhez megvalósított automatizált adatfeldolgozó rendszerek megzavarásától; 


 • - Tartózkodni a hatályos törvényekkel, rendeletekkel vagy a józan erkölccsel ellentétes tartalmak közzétételétől. 

 • - Tartózkodni a BEEMOOV vagy más FELHASZNÁLÓ által online közzétett információk módosításától;  


 • - Tartózkodni attól, hogy a PLATFORMOT kéretlen üzenetek tömeges küldésére (reklám vagy egyéb) használja fel; 


 • - Tartózkodni az olyan adatok közzétételétől, amelyek csökkentik, zavarják, lelassítják vagy megszakítják a PLATFORM normál működését.  

 

A hatályos törvényi és rendeleti rendelkezéseknek megfelelően, valamint a sajtószabadságról szóló, 1881. július 29-i törvénynek megfelelően az FELHASZNÁLÓ vállalja, hogy nem tesz közzé olyan üzenetet vagy információt, amely:

 


 • - A BEEMOOV vagy a FELHASZNÁLÓK tekintetében jogsértő;  


 • - A közrenddel és az erkölccsel ellentétes; 


 • - Mások tiszteletére vagy jó hírnevére sértő, rágalmazó, rasszista, idegengyűlölő, revizionista vagy becsületsértő; 


 • - Egy személy vagy személyek csoportja elleni diszkriminációra vagy gyűlöletre szólít fel azon személy/személyek származása vagy egy adott etnikai csoporthoz, nemzethez, fajhoz vagy valláshoz való tartozása vagy tartozásához való látszata miatt; 


 • - Egy személyt vagy személyek csoportját fenyegeti; 


 • - Pedofil jellegű; 


 • - Bűncselekmény, bűntett vagy terrorcselekmény elkövetésére bujtogat, vagy háborús/emberiség elleni bűnöket magasztal; 


 • - Öngyilkosságra buzdít; 


 • - Harmadik felek számára lehetővé teszi, hogy közvetlenül vagy közvetett módon kalózszoftverhez, szoftver-sorozatszámokhoz, számítógépes és telekommunikációs rendszerekbe történő támadásokra és behatolásokra szolgáló programokhoz, vírusokhoz és más logikai bombákhoz, valamint általában véve olyan szoftverhez vagy egyéb eszközhöz jussanak, amely sértheti mások jogait, valamint a személyek és a tulajdon biztonságát; 


 • - Kereskedelmi jellegű (üzletszerzés, felajánlkozás, prostitúció ...). 

 

8.1 A BEEMOOV kötelezettségei

 

A BEEMOOV általános kötelezettsége a legnagyobb gondosság kötelezettsége. A BEEMOOVOT semmilyen formájú eredménykötelezettség nem terheli.

 

A BEEMOOV vállalja, hogy megtesz minden erőfeszítést annak érdekében, hogy biztosítsa a PLATFORMOK hozzáférésének és használatának folyamatosságát a hét minden napján és a nap 24 órájában.

 

A BEEMOOV azonban felhívja a FELHASZNÁLÓK figyelmét arra, hogy a jelenlegi internetes kommunikációs protokollok nem teszik lehetővé az elektronikus információcsere (üzenetek, dokumentumok, a feladó vagy a címzett azonosítása) biztos és folyamatos garantálását.9. CIKK: FELELŐSSÉG9.1 Általános alapelvek

 

A BEEMOOV játékokban elmesélt történetek kitalált történetek, és a valós személyekkel vagy helyzetekkel való minden hasonlóság csupán a véletlen műve, amelyért a BEEMOOV nem vonható felelősségre.

 

A BEEMOOV továbbá minden felelősséget elutasít:

 


 • - Amennyiben a PLATFROMOKHOZ átmenetileg nem lehet hozzáférni műszaki karbantartási műveletek vagy a közzétett információk frissítése okán;  


 • - Automatizált adatfeldolgozó rendszer elleni vírustámadás vagy abba való jogellenes belépés estén;  


 • - A PLATFORMOK rendellenes használata vagy jogellenes működtetése esetén;  


 • - A jelen ÁFF FELHASZNÁLÓKNAK betudható mulasztása esetén;  


 • - Késedelem vagy kötelezettségei nem teljesítése esetén, ha a késedelem vagy mulasztás oka vis maior helyzet, amint azt a jelenlegi ÁFF 18. Cikke meghatározza;  


 • - A BEEMOOVNAK nem felróható idegen okok miatt;  


 • - Bármely közvetett vagy anyagi kár esetén, például lehetőségtől való elesés, profitvesztés, szerződéstől való elesés vagy arculatban okozott kár.  


 A PLATFORMOK rendellenes használata vagy jogellenes működtetése esetén kizárólag a FELHASZNÁLÓ felel a harmadik személyeknek okozott károkért, valamint az esetleges reklamációk vagy fellépések következményeiért.

 

Minden esetben a TAG felelőssége a BEEMOOV hibájának bizonyítása és felelősségének számon kérése, amely szigorúan a közvetlen károkra korlátozódhat.

 

9.2 Tárhelyszolgáltatói státusz

 

A BEEMOOV a LCEN néven ismert, digitális gazdasági bizalom 2004. június 21-i törvény 6-I.2 cikke értelmében tárhelyszolgáltatói minőséggel bír.

 

Mint ilyen, a BEEMOOV vállalja, hogy minden olyan bejelentett tartalmat (munkát vagy megjegyzést), amely a LCEN 6-I.2. cikke értelmében nyilvánvalóan tiltott, haladéktalanul visszavon, amint arról tudomást szerez.

 

A nyilvánvalóan tiltott tartalmakról értesítést kell küldeni a support@beemoov.com címre elektronikus levélen vagy átvételi elismervényt tartalmazó, ajánlott levélen keresztül.

 

Az LCEN 6-I.5. cikkével összhangban,

 


az értesítésnek az érvényességhez a következő elemeket kell tartalmaznia:

 


 • - az értesítés dátuma;  


 • - ha a bejelentő természetes személy: neve, utóneve, foglalkozása, címe, állampolgársága, születési ideje és helye; ha a kérelmező jogi személy: formája, neve, székhelye és azt jogilag képviselő testület;  


 • - a címzett neve és címe, vagy jogi személy esetén neve és székhelye;  


 • - a vitatott tények leírása és megtalálhatóságuk pontos helye;  


 • - a tartalom visszavonására vonatkozó indok, ideértve a jogi rendelkezésekre való hivatkozást és a tények indokolását;  


 • - a vitatott információk vagy tevékenységek szerzőjének vagy kiadójának küldött megszakítási, visszavonási vagy módosítási kérvény másolata, vagy annak igazolása, hogy a szerzővel vagy a kiadóval nem sikerült kapcsolatba lépni.  10. CIKK: SZELLEMI TULAJDON10.1 A BEEMOOV tulajdona

 

A PLATFORMOKON található védjegyek, logók, szlogenek, grafikák, fényképek, animációk, videók, szoftverek és szövegek a BEEMOOV kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, és a BEEMOOV vagy annak partnerei kifejezett engedélye nélkül - vádemelés terhe mellett - nem reprodukálhatók, felhasználhatók vagy ábrázolhatók.

 

A PLATFORMOK és azok tartalmának bármilyen, teljes vagy részleges ábrázolása a BEEMOOV kifejezett előzetes engedélye nélkül tilos, és a Szellemi Tulajdonról szóló törvény L.335-2 cikk és az azt követő cikkek, valamint az L.713-1 cikk által büntetendő jogsértésnek minősül.

 

Ez a tilalom nevezetesen magában foglalja ezek weboldalakon vagy közösségi hálózatokon - például Facebookon, Instagramon stb. - vagy a videóplatformokon - például Youtube, Twitch stb. - való teljes vagy részleges megjelenítését.

 

A PLATFORMRA vezető linkek elhelyezése a BEEMOOV kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

 

A BEEMOOV kifejezetten megtiltja:

 

1. Az adatbázis tartalmának bármilyen módon és bármilyen formában véghezvitt teljes, illetve kvalitatív vagy mennyiségi szempontból jelentős részének állandó vagy ideiglenes kivonása egy másik adathordozóra;

 

2. Az adatbázis tartalmának újrafelhasználása annak teljes vagy minőségileg vagy mennyiségileg jelentős részének a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele mentén.

 

10.2 A PLATFORMOK felhasználási engedélye

 

A BEEMOOV személyes, nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a FELHASZNÁLÓK számára, felhatalmazva őket a PLATFORMOK és az azokon található információk a jelen ÁFF-kel összhangban való használatára.

 

A PLATFORMOK és azok tartalmának bármilyen egyéb felhasználása a jelen felhasználási engedély hatályán kívül esik, és a BEEMOOV kifejezett előzetes engedélye nélkül nem hajtható végre.

 

10.3 A TAG által adott engedély

 

Amennyiben a TAG által átadott elem a Szellemi tulajdonról szóló törvény L 112-2. cikke értelmében vett műnek minősül, kifejezett egyetértéssel és a PLATFORM használatának kizárólagos összefüggésében a TAG engedélyt ad a mű online felhasználásához szükséges hasznosítási jogokra, különös tekintettel a többszörözési és megjelenítési jogokra.

 

Ezt az engedélyt a BEEMOOV részére a szolgáltatás ellenében - amelyet ez utóbbi a TAG számára nyújt - ingyenesen biztosítja.

 

Ennek eredményeként a BEEMOOV a PLATFORMOK bármelyik oldalán bármilyen formátumban reprodukálhatja és megjelenítheti a TAG műveit.

 

Ez a nem kizárólagos és átruházható engedély a mű szellemi tulajdonjogának idejére és az egész világra kiterjedően biztosított.

 

A TAG biztosítja, hogy az általa közzétett művek nem járnak együtt sem a szellemi tulajdonjogok megsértésével, sem pedig a tisztességtelen vagy parazita versennyel.

 

Mint ilyen, a TAG vállalja a BEEMOOV védelmét valamint a munkákkal és azok normál használatával közvetlenül kapcsolatos bármely reklamáció megtérítésének költségeit.11. CIKK: MEGSZÜNTETÉSA FELHASZNÁLÓK bármelyike kérheti személyes FIÓKJÁNAK bezárását a BEEMOOVTÓL és törölheti feliratkozását a PLATFROMRÓL. Ez a kérelem a BEEMOOV kézhezvételtől számított legfeljebb 30 munkanapon belül teljesítettnek tekintendő.

 

A megszűnés a TAGRA vonatkozó összes személyes adat végleges törlését vonja maga után, kivéve azokat az adatokat, amelyek a 2004. június 21-i törvény értelmében véve egy tartalom kibocsátóját azonosítják, és amelyeket megsemmisítésük előtt egy évig továbbra is megőrzünk.

 

A Feltételek egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a BEEMOOV felmondás vagy felszólítás nélkül megszüntetheti a FELHASZNÁLÓ FIÓKJÁT ha a FELHASZNÁLÓ magára nézve bármely kötelezettségét súlyosan megsérti.

 

Amennyiben a FELHASZNÁLÓ bármely kötelezettségét elmulasztja, a BEEMOOV a jelen feltételek egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül legfeljebb tizenöt (15) napon belül megszüntetheti a FELHASZNÁLÓ FIÓKJÁT, amennyiben a FELHASZNÁLÓ figyelmen kívül hagyja azt az e-mailt, amelyben értesítik a kötelezettség mulasztásáról, és felkérik a jelen ÁFF betartására.

 

A megszüntetés nem jelenti az ilyen jellegű jogsértések miatt elszenvedett károk megtérítésének megszünését, amelyeket a BEEMOOV reklamálhat a FELHASZNÁLÓNÁL vagy megbízottjainál és törvényes képviselőinél.

 

Személyes fiókjának megszüntetéséről vagy megszüntetésének megerősítéséről a FELHASZNÁLÓ e-mailben vagy bármilyen más kommunikációs eszközön (push értesítés, játékon belüli üzenet, stb.) keresztül értesítést kap. Kérésére vagy a személyes fiókjának megszűnésétől számított törvényes határidők lejárta után adatai megsemmisítésre kerülnek.12. CIKK: A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMEA PLATFORMS működésének részeként a BEEMOOV személyes adatokat gyűjthet.

 

Ezekre az adatokra a PLATFORMOK kezelése és a SZOLGÁLTATÁSOK biztosítása céljából van szükség. Az adatokat a BEEMOOV bizalmasan kezeli szerződés teljesítésének végrehajtására és a törvények betartása mellett.

 

E célra a FELHASZNÁLÓT felkérjük, hogy olvassa el Adatvédelmi irányelvünket, amelyet a következő címen érhet el: https://hu.beemoov.com/legal/privacy. Itt minden vonatkozó információt megtalálhat a személyes adatok védelméről és azok PLATFORMON keresztül végzett feldolgozásról.

 

A számítógépes fájlokról és szabadságról szóló, 1978. január 6-i 78-17. számú törvénynek, valamint a magánszemélyek védelméről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésével (a GDPR néven ismert általános adatvédelmi rendelet) a BEEMOOV biztosítja az érintett egyének jogainak betartását.

 

Fontos tudni, hogy a módosított adatvédelmi törvény 49., 50. és 51. cikke, valamint az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 15., 16. és 17. cikkének rendelkezéseivel összhangban az a FELHASZNÁLÓ, akinek a személyes adatait feldolgozzák, élhet a rá vonatkozó információkhoz való hozzáférés, azok helyesbítésének, frissítésének, hordozhatóságának és törlésének jogával.

 

A módosított adatvédelmi törvény 56. cikkének és a GDPR 21. cikkének rendelkezéseivel összhangban a FELHASZNÁLÓ díjmentesen és minden indoklás nélkül jogos okok alapján ellenezheti a rá vonatkozó adatok feldolgozását.

 

A FELHASZNÁLÓ gyakorolhatja ezen jogait, levelét a support@beemoov.com e-mail címre elküldve, vagy a BEEMOOV alábbi postacímére eljuttatva: 57, boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes.13. CIKK: MÓDOSÍTÁSA BEEMOOV fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁFF-et bármikor módosíthatja. A módosítások a közzétételük és terjesztésük napján lépnek hatályba.

 

A módosított ÁFF közzétételének napját követő minden regisztráció az ÁFF új verziójának jóváhagyásával történtnek minősül.

 

Bármely, az ÁFF módosításának hatálybalépése előtt regisztrált TAG fenntartja magának a jogot, hogy FIÓKJÁT bármikor megszüntesse a jelen feltételek 11. cikkének (MEGSZÜNTETÉS) értelmében.14. CIKK: KISKORÚAK VÉDELMEA PLATFORM használata 16 év alatti gyermekek számára tilos, mivel tartalmazhat meztelenkedést, szexuális természetű magatartásokat vagy utalásokat, vagy más felnőtt tartalmat (erőszak, vallás, halál stb.).

A 16 éves vagy annál idősebb kiskorúaknak törvényes képviselőiktől kell engedélyt kapniuk a PLATFORM használatához.

 

Az OPCIÓK fakultatív megvásárlása kizárólag felnőttkorú és cselekvőképes természetes személyek számára fenntartott, vagy kiskorúak számára ezen személyek felelősségének terhe mellett.

 

Egy bizonyos vásárlási küszöbön túl a BEEMOOV fenntartja magának a jogot arra, hogy a vásárlót felkérje felnőttkorúságának megerősítésére vagy törvényes képviselői engedélyének igazolására.

 

Megerősítés hiányában a vitatott FIÓKON semmilyen ellenszolgáltatás fejében teljesített tranzakció nem kerül engedélyezésre.

15. CIKK: A VIDEÓJÁTÉKOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS AZ EPILEPSZIÁS SZEMÉLYEK VÉDELMEEgyes FELHASZNÁLÓKNÁL epilepsziás rohamot vagy akár adott esetben eszméletvesztést is előidézhetnek az alábbi erős fénystimulációk vizuális élménye:

 


 • - gyorsan egymást követő képek sorozata vagy geometriai alakzatok ismétlődése,  


 • - villanások vagy robbanások.  

 

Ezek a FELHASZNÁLÓK a PLATFROMOK használata közben epilepsziás rohamoknak vannak kitéve, még akkor is, ha nincs kórtörténetük, vagy még soha nem volt epilepsziás rohamuk.

 

A BEEMOOV felhívja a szülők figyelmét a gyermekek PLATFORM használata közbeni felügyeletére.

 

A BEEMOOV a következőket javasolja:


 • - kerülje a játék folytatását, ha a FELHASZNÁLÓ fáradtság vagy alváshiány jeleit mutatja.  


 • - használja a PLATFORMOT jól megvilágított helyiségben, a képernyő csökkentett fényerőssége mellett.  


 • - a PLATFORM használatakor helyezkedjen biztonságos távolságba a képernyőtől, és rendszeresen tartson szünetet.  

 

Továbbá a BEEMOOV javasolja a játék azonnali függesztését és orvos felkeresését, ha a FELHASZNÁLÓNÁL az alábbi tünetek bármelyike észlelhető:

 


 • - Szédülés,  


 • - látászavar,  


 • - szem- vagy izomrángás, orientációs zavar,  


 • - akaratlan mozgás vagy görcs,  


 • - pillanatnyi tudatvesztés.  

 

Utolsósorban pedig a BEEMOOV azt tanácsolja a FELHASZNÁLÓNAK, hogy a PLATFORM használata előtt kérje orvosa tanácsát, amennyiben a FELHASZNÁLÓNÁL vagy valamelyik családtagjánál valaha észlelhetőek voltak a fent említett tünetek.16. CIKK: CSALÁS ÉS VISSZAÉLÉSAz Általános Felhasználási Feltételek és az Általános Szolgáltatási Feltételek alkalmazása és érvényesítése érdekében a BEEMOOV nem engedélyezi a PLATFORM módosítását vagy használatának bármilyen átalakítását, és különösképpen tiltja a következő műveleteket:

 


 • - Programok, szoftverek, kódok, „kiegészítők” „modok”, „hack-ek”, „forráskód-módosítók” stb. létrehozása, terjesztése vagy használata, lehetővé téve az FELHASZNÁLÓ számára a PLATFORM működésének módosítását;  


 • - Olyan szerverek beállítása vagy használata, amelyek nem a BEEMOOVHOZ vagy szolgáltatóihoz tartoznak, és amelyek hozzáférést biztosítanak a PLATFORM szolgáltatásaihoz (tükörhely, emulátor);  


 • - Egy másik FELHASZNÁLÓ fiókjának használata, ellopása vagy visszaélésszerű használata;  


 • - Adatok vagy információk gyűjtése a FELHASZNÁLÓRÓL, harmadik felekkel folytatott csere céljából;  

 

Válaszul az ilyen típusú gyakorlatra, adott esetben a a BEEMOOV fenntartja a jogot arra, hogy:

 


 • - begyűjti a PLATFORM hozzáférésének (IP-cím) blokkolásához szükséges információkat  


 • - törölje az érintett FELHASZNÁLÓK fiókját/fiókjait  


 • - beperelje az érintett FELHASZNÁLÓT a BEEMOOVNAK vagy harmadik feleknek okozott erkölcsi vagy pénzügyi kár esetén  17. CIKK: VIS MAIORA szerződés tekintetében vis maior helyzete áll fenn, ha az adós befolyásán kívüli esemény - amelyre a szerződés megkötésekor ésszerűen nem lehetett számítani, és amelynek hatásait megfelelő intézkedésekkel nem lehet elkerülni - megakadályozza az adóst kötelezettségének teljesítésében.

 

Ha az akadályoztatás átmeneti, a kötelezettség teljesítése felfüggesztésre kerül, kivéve, ha az ebből fakadó késedelem nem indokolja a szerződés megszűnését. Ha az akadályoztatás végleges, a szerződés automatikusan megszűnik és a Felek a polgári törvénykönyv 1351. és 1351-1. cikkében előírt feltételek mentén mentesülnek kötelezettségeik alól.

 

Így a BEEMOOV felelőssége nem kérhető számon olyan hackertámadás, anyagok, készletek, alkatrészek, személyes felszerelések vagy egyéb felszerelések hozzáférhetetlensége, az elektronikus kommunikációs hálózatok megszakítása, valamint bármilyen, a BEEMOOV akaratán kívüli körülmény vagy esemény bekövetkezése esetén, amelyre az ÁFF elfogadását követően következik be, megakadályozva a végrehajtás normál körülményeit.

 

Fontos leszögezni, hogy ilyen esetekben a FELHASZNÁLÓ nem állhat elő kompenzációs igénnyel és nem indíthat keresetet a BEEMOOV ellen.

 

A fent említett események bármelyikének bekövetkezésekor a BEEMOOV törekszik arra, hogy a felhasználót a lehető leghamarabb értesítse.18. CIKK: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEKSemmilyen hivatkozás vagy dokumentum

 


nem vezethet a jelen ÁFF-ben nem szereplő kötelezettségekhez, amennyiben nem képezi a felek közötti új megállapodás tárgyát.

 

Az a tény, hogy a FELEK egyike akár véglegesen, akár ideiglenesen nem követeli meg a jelen ÁFF valamely pontjának alkalmazását, semmiképpen sem tekinthető e záradékról való lemondásának.

 

Ha a záradékok elején megjelenő megnevezések vagy bármelyikének értelmezése nehézségekbe ütközik, a megnevezéseket nemlétezővé nyílvánítják.

 

Ha a jelen ÁFF bármelyik rendelkezése érvénytelenné válik a hatályos törvényi vagy rendeleti rendelkezés és/vagy jogerős bírósági határozat fényében, akkor azt a továbbiakban íratlannak kell tekinteni, de ez semmiképpen sem érinti a többi záradék érvényességét, amelyek továbbra is teljes mértékben alkalmazandók maradnak.

 

Egy ilyen módosítás vagy döntés a FELHASZNÁLÓKAT nem hatalmazza fel arra, hogy figyelmen kívül hagyják a jelen ÁFF-et.19. CIKK: ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉSKÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, ELLENTÉTES KÖZRENDI SZABÁLYOK HIÁNYÁBAN A JELENLEGI ÁFF-ET, VALAMINT A FELHASZNÁLÓ ÉS A BEEMOOV KÖZÖTTI KAPCSOLATOKAT A FRANCIA TÖRVÉNYEK SZABÁLYOZZÁK.

 

A felek között a megállapodás értelmezésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatos viták esetén a feleknek azok békés úton való rendezésére kell törekedniük.

 

A FELHASZNÁLÓ első körben felkérést kap arra, hogy lépjen kapcsolatba a BEEMOOV ügyfélszolgálatával az alábbi címen: support@beemoov.com

 

Megállapodás hiányában a lojalitás és a jóhiszeműség szellemében folytatott választható meditációs eljárást kínáljuk fel, hogy békés megállapodás születhessen a jelen szerződésből eredő esetleges konfliktusok - beleértve annak érvényességét - esetén.

 

A meditációs folyamat végrehajtását kívánó félnek először tértivevényes ajánlott levélben értesítenie kell a konfliktus részleteiről a másik felet. Ha tizenöt (15) nap elteltével a felek nem tudtak megállapodni, a vitát ombudsman vagy bíróság elé lehet terjeszteni. Abban az esetben, ha a közvetítés kudarcot vall, az mediációt megindító vitát a fent megjelölt illetékes joghatóságra kell bízni.JOGI NYILATKOZATA jelen weboldalt a A BEEMOOV SAS egyszerűsített részvénytársaság (a továbbiakban BEEMOOV) vállalat (részvénytőke: 200 000 euró; cégjegyzékszám: B 492 377 908, NANTES-i cégbíróság; székhely: sise 57 Boulevard Gaston Serpette - 33000 NANTES; Közösségi adószám: FR82 492 377 908;) teszi közzé és működteti. (e-mail: support@beemoov.com; telefonszám: +33 (0)1 84 16 32 99).

 

A kiadvány igazgatói: Benoit Guihard és Jean-Philippe Tessier.

 

A PLATFORMOKNAK tárhelyet, azok közvetlen és állandó tárolását biztosító szolgáltató az OVH: OVH, 2 rue Kellermann, 59100 ROUBAIX, France (Telefonszám: +33 (0).899.701.761, weboldal: www.ovh.fr)ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKA PLATFORM teljesen ingyenesen használható. A TAG azonban, amennyiben úgy kívánja, különféle típusú virtuális fizetőeszközt vagy fizetős opciókat vásárolhat annak érdekében, hogy a játékban gyorsabban haladjon.

 

A jelen ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) célja pontosan a PLATFORM ezen opcionális díjalapú felhasználásának keretszabályozása. Célja, hogy minden olyan szolgáltatásra vonatkozó megrendelésre alkalmazásra kerüljön, amelyet egy TAG (a továbbiakban „ÜGYFÉL”) a Platformon keresztül a BEEMOOV, Société par Actions Simplifiée (SAS) vállalat (részvénytőke: 200 000 euró; cégjegyzékszám: B 492 377 908, Nantes-i cégbíróság; székhely: sis 57 Boulevard Gaston Serpette, 44000 NANTES (a továbbiakban: „BEEMOOV”) vállalatnál lead.

 

Fontos: A PLATFORMON végrehajtott bármely OPCIÓ megvásárlása kötelezően magában foglalja azt, hogy az ÜGYFÉL a jelen Általános Szolgáltatási Feltételeket (ÁFSZ) kikötések nélkül elfogadja.

1. CIKK: FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK


 • - ÜGYFÉL: a BEEMOOVVAL szerződő fél, aki szavatolja, hogy rendelkezik a francia törvények és a joggyakorlat által meghatározott fogyasztói minőséggel. Mint ilyen, kifejezetten előírt, hogy az ÜGYFÉL bármely szakmai vagy kereskedelmi tevékenységen kívül jár el;  


 • - FIÓK: az a felületet, ahol a TAG által biztosított adatok összese a PLATFORMON tárolva megtalálhatók.  


 • - TAG: bármely olyan FELHASZNÁLÓ, aki a PLATFORMON annak érdekében regisztál, hogy a BEEMOOV által kínált különféle szolgáltatásokkal éljen.  


 • - OPCIÓ: bármely felszerelés, megszemélyesített karakter vagy tágabb értelemben a játék bármely további fizetős funkciója, amely lehetővé teszi a játékban való továbblépést.  


 • - FELEK: a BEEMOOV és az OPCIÓT/OPCIÓKAT megvásárló TAG együttesen.  


 • - PLATFORM: a BEEMOOV játékok bármely webhelye és mobil alkalmazása, megkülönböztetés nélkül. A PLATFORMOK a FELHASZNÁLÓK számára kínált valamennyi üzemeltetett weboldalt, mobil alkalmazást és szolgáltatást gyűjtik egybe.  


 • - LÁTOGATÓ: a PLATFORMOT megnyitó és az azt használó minden személy.  


 • - FELHASZNÁLÓK: a TAGOK és a LÁTOGATÓK együttesen.  2. CIKK: CÉLA jelen ÁSZF célja, hogy az egyes Felek Opciók megvásárlásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit meghatározza.3. CIKK: AZ ÁFSZ ELFOGADÁSAAz ÜGYFELEK kötelesek figyelmesen elolvasni, letölteni és kinyomtatni a regisztráció során elfogadott ÁSZF-et vagy annak frissített, aktuális változatát, amelyet valamennyi fizetési mód alatt megtalálhatnak a PLATFORMON az OPCIÓ(K)RA leadott megrendelés kifizetését megelőzően.

 

A jelen ÁSZF a PLATFORM minden egyes oldalának alsó részén egy linken keresztül elérhető, és a megrendelések leadása előtt elolvasandó.

 

A BEEMOOV javasolja az ÜGYFÉLNEK, hogy a jelen ÁSZF-et minden egyes új megrendelés előtt olvassa el, mivel az OPCIÓKRA leadott új megrendelésre mindig az aktuális ÁSZF vonatkozik.4. CIKK: A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI4.1. A FELEK kötelezettségei

 

A ÜGYFÉL a „Bank” lehetőségre kattintva

 

úgy dönt, hogy a külön fizetős funkciót használja

 

egy vagy több OPCIÓ megvásárlása érdekében és ebből eredően a játékban való gyorsabb előrehaladásához.

 

Az ÜGYFÉL az OPCIÓK megvásárlásával így vállalja a PLATFORMON rögzített ár megfizetését, a törvények és rendeletek betartását és azt, hogy tájékoztatja a BEEMOOVOT minden olyan, a jelen ÁFSZ teljesítését befolyásoló információról, amelyről tudomást szerez.

 

4.2. A BEEMOOV kötelezettségei

 

A BEEMOOV a jelen ÁSZF által meghatározott kereteken belül vállalja, hogy jóváírja a TAG/ÜGYFÉL FIÓKJÁN a megvásárolt OPCIÓT, annak típusa szerint.5. CIKK: OPCIÓVÁSÁRLÁS5.1 A termékek jellemzői

 

A BEEMOOV vállalja, hogy ismerteti az OPCIÓK alapvető jellemzőit és az azokkal kapcsolatos kötelező információkat, amelyeket az ÜGYFÉLNEK az alkalmazandó jog szerint meg kell kapnia.

 

A ÜGYFÉL vállalja, hogy mielőtt megrendelést ad le PLATFORMON, ezeket az információkat figyelmesen elolvassa.

 

Ha a PLATFORM kifejezetten másképp nem rendelkezik, a BEEMOOV által kínált összes opció megfelel a hatályos európai jogszabályoknak és a Franciaországban alkalmazandó szabványoknak.

 

5.2 Rendelési eljárás

Az OPCIÓK közvetlenül a PLATFORMON keresztül megrendelhetők. A megrendelés végrehajtásához az ÜGYFÉLNEK az alább ismertetett lépéseket kell követnie (kérjük, vegye figyelembe, hogy az ÜGYFÉL kezdőoldalától függően ezek a lépések kissé eltérhetnek).

 

5.2.1. OPCIÓK kiválasztása

 

A „Bank” lehetőségre kattintva az ÜGYFÉL

 


úgy dönt, hogy a külön fizetős funkciót használja

 


az OPCIÓK megvásárlása érdekében, amely lehetővé teszi számára a játékban való gyorsabb előrehaladást.

 

Az ÜGYFÉL a rendelkezésére bocsátott különféle fizetési módokhoz lép, hogy egy adott pénzösszeget kifizetve beszerezze az OPCIÓKAT.

 

5.2.2. Rendelések

 

Az OPCIÓK megrendeléséhez az ÜGYFÉLNEK regisztrálnia/azonosítania kell magát. Az OPCIÓK kiválasztása után a ÜGYFÉL különféle fizetési szolgáltatások közül választhat.

 

Az ügyfelet felkérjük, hogy ellenőrizze megrendelésének tartalmát (beleértve az OPCIÓK mennyiségét, a fizetési módot, az árat), mielőtt azt érvényesítené.

 

Ezután az ÜGYFÉL a PLATFORMON található utasítások követésével folytathatja az OPCIÓK kifizetését, megadva az összes információt, amely a számlázáshoz és a SZOLGÁLTATÁS végrehajtásához szükséges.

 

5.2.3. Átvételi elismervény

 

Az összes fent leírt lépés befejezése után egy értesítés jelenik meg a PLATFORMON, amely nyugtázza a ÜGYFÉL megrendelésének felvételét.

 

A BEEMOOV egyéb megrendelés-visszaigazolási formát nem küld.

 

5.3. A megrendelés dátuma

A megrendelés dátuma az az időpont, amikor a BEEMOOV e-mailben nyugtázza a megrendelés felvételét. A PLATFORMON feltüntetett határidők ezen időponttól számítandók.

 

5.4. Ár

Az OPCIÓK vásárlásakor az ÜGYFÉL a PLATFORMON megtalálja az aktuális pénznemben megjelenített, áfát tartalmazó árakat.

 

Ezek az árak, adott esetben, a megrendelés napján érvényes árfolyamon tartalmazzák a hozzáadottérték-adót (HÉA) . Leszögezendő, hogy az alkalmazandó adókulcs bármilyen módosítása az új adókulcs hatálybalépésének napjától kezdve befolyásolhatja az OPCIÓK vételárát.

 

Súlyos hiba kivételével az alkalmazandó ár az az ár, amely a PLATFORMON az ÜGYFÉL által leadott megrendelés időpontjában szerepel. A BEEMOOV fenntartja magának a jogot az OPCIÓK árainak megváltoztatására.6. CIKK: FIZETÉS6.1 Fizetési módok

 

Az ÜGYFÉL a rendelkezésére bocsátott különféle fizetési módokhoz lép, hogy egy adott pénzösszeg aktuális valutaértékén kifizesse az OPCIÓKAT.

 

Ezen fizetési módok egy részét közvetlenül a BEEMOOV partnerfizetési szolgáltatói kezelik, akik különleges használati feltételeket és/vagy további díjakat írhatnak elő. A vásárlás előtt az ÜGYFÉLNEK tájékozódnia kell ezekről a különleges feltételekről és/vagy további költségekről. Az ÜGYFÉL kifejezetten elismeri a BEEMOOV azon jogát, hogy saját belátása szerint módosítsa vagy megváltoztassa a PLATFORMON kínált különféle fizetési módokhoz való hozzáférést.

 

Az ÜGYFÉL számára a következő fizetési módok állnak rendelkezésre:

 


 • - Bankkártyás fizetés;  


 • - PayPal;  


 • - Apple Store;  


 • - Google Play;  


 • - HIPAY;  


 • - Boa Compra;  


 • - EBanx;  


 • - SMS.  

 

6.2 Fizetési dátum

 

Az ÜGYFÉL számláját a PLATFORMON keresztül az OPCIÓKRA leadott megrendelés pillanatában megterheljük.

 

6.3 A fizetés késedelme vagy elutasítása

 

Ha a bank megtagadja a kártya vagy más fizetési eszköz megterhelését, az ÜGYFÉLNEK fel kell vennie a kapcsolatot BEEMOOV Ügyfélszolgálatával annak érdekében, hogy a megrendelést bármely más érvényes fizetési eszközzel kifizethesse. Abban az esetben, ha bármilyen okból, lehetetlen lenne a ÜGYFÉL által esedékes pénzátutalás továbbítása, a megrendelés törlésre kerül.

 

6.4 Fizetés telefonnal

 

A telefonnal való fizetéshez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telefonos fizetés ügyfélszolgálatunkkal:

 

eMail: support.hu@onebip.com

 

Telefon: 0680808015

 

Cím: DIMOCO Hungary Kft., Tartsay Vilmos u. 11. tetőszint 4., 1126 Budapest

 

Annak érdekében, hogy kérését megfelelően feldolgozhassuk, kérjük, mindig adja meg telefonszámát, és mobilszolgáltatóját. Játék ügyfélszolgálatot ezeken az elérhetőségeken nem üzemeltetünk.7. CIKK: ELÁLLÁSI JOGAmennyiben az ÜGYFÉL az Európai Unióban letelepedett személy, a megrendelés elfogadásától számított 14 naptári napot felölelő elállási joggal rendelkezik, mely a kifizetésre nézve is következménnyel van.

 

A Fogyasztói törvény 221-28.13. cikkében foglaltaknak megfelelően azonban az ÜGYFÉL kifejezetten lemond az elállási jogáról, amennyiben egy nem fizikai adathordozón biztosított digitális tartalmat vásárol meg, és amelynek teljesítése az OPCIÓ ÜGYFÉL által végrehajtott kifizetésének pillanatában megkezdődik.

 

Mivel az OPCIÓK elvileg közvetlenül a vásárlást követően elérhetővé válnak a ÜGYFÉL számára, az ÜGYFÉL a PLATFORMON javasolt játék részét képező OPCIÓK használatának megkezdésével már nem gyakorolhatja elállási jogát.

 

Fontos megjegyezni, hogy az OPCIÓK használatától való tartózkodás a törvényes elállási időszak 14 naptári napjáig nem szolgáltat okot a kifizetett összeg visszatérítésére.8. CIKK: FELELŐSSÉGA BEEMOOV semmi esetre nem vonható felelősségre az Ügyfélnek tulajdonítható szerződéses kötelezettségek elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése vagy esetén, ideértve a megrendelés benyújtását is.

 

A BEEMOOV nem vonható felelősségre, illetve nem tekinthető mulasztást elkövető félnek semmilyen késedelemért vagy mulasztásért, ha a késés vagy a mulasztás oka a 9. cikk értelmében vett vis maior esetéhez kapcsolódik.

 

A BEEMOOV a PLATFROMHOZ közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó weboldalakat nem ellenőrzi. Következésképpen az azokban közzétett információkért minden felelősséget elutasít. A harmadik felek webhelyeire mutató linkeket csak tájékoztató jelleggel biztosítjuk, tartalmukra semmiféle garanciát nem vállalunk.

 

EMLÉKEZETJÜK ARRA, HOGY BIZONYOS FIZETÉSI MEGOLDÁSOK SAJÁT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKKEL JÁRNAK, AMELYEKET AZ ÜGYFÉLNEK KELL JÓVÁHAGYNIA, MIUTÁN ELOLVASTA ŐKET.9. CIKK: VIS MAIORA BEEMOOV nem vonható felelőssége abban az esetben, ha a jelen ÁFSZ-ben leírt bármely kötelezettségébnek nem teljesítése vagy késedelemes teljesítése vis maior esete miatt merül fel, az Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) 17. cikkében ismertetettek szerint.10. CIKK: AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGEA hatályos törvények vagy rendeletek bármilyen módosítása, vagy az illetékes bíróság bármely olyan határozata, amely érvénytelenítené a jelen Általános Feltételek egy vagy több záradékát, nem érinti a jelen Általános Feltételek érvényességét. Egy ilyen módosítás vagy döntés az ÜGYFELEKET nem hatalmazza fel arra, hogy figyelmen kívül hagyják a jelen Általános Feltételeket.

 

Bármely olyan feltétel, amellyel jelen feltételekben kifejezetten nem érintünk, a franciaországi székhellyel rendelkező vállalatok esetén a kiskereskedelmi ágazat gyakorlatának megfelelően kerül szabályozás alá.11. CIKK: AZ ÁFSZ MÓDOSÍTÁSAA jelen ÁSZF minden OPCIÓRA vonatkozik, amely a PLATFORMON keresztül megvásárolható, amennyiben az online elérhető.

 

A ÁFSZ pontosan keltezett, és azt a BEEMOOV bármikor módosíthatja és frissítheti. Az alkalmazandó ÁFSZ a megrendelés időpontjában hatályos feltételek. Az ÁFSZ módosításai nem vonatkoznak a már végrehajtott vásárlásokra.12. CIKK: SZEMÉLYES ADATOKA BEEMOOV az ÜGYFELEIVEL kapcsolatos személyes adatokat a PLATFORMON gyűjti, többek között sütik segítségével. Az ÜGYFELEK a böngészőjük utasításait követve letilthatják a sütik használatát.

 

A BEEMOOV által összegyűjtött adatok felhasználásával feldolgozzák a PLATFORMON elhelyezett OPCIÓKRA leadott megrendeléseket, kezelik az ÜGYFÉL fiókját, elemzik a megrendeléseket, és - ha az ÜGYFÉL kifejezetten kiválasztja ezt a lehetőséget - kereskedelmi leveleket, hírleveleket, promóciós ajánlatokat és/vagy különleges értékesítésekről szóló információkat küldenek neki mindaddig, amíg az ÜGYFÉL le nem mond a BEEMOOVTÓL érkező ilyen jellegű tájékoztatásról.

 

Az ÜGYFÉL adatait a szerződés alkalmazásában, annak teljesítése és a törvényeknek megfelelően az üzleti kapcsolat végétől számított 3 évig a BEEMOOV bizalmasan kezeli amennyiben Ön ügyfél, vagy az utolsó kapcsolatfelvételtől, amennyiben Ön még nem ügyfél.

 

A fiókjukba lépve, vagy az e-mailben kapott ajánlatok alján az erre a célra létrehozott hipertext linkre kattintva az ÜGYFELEK bármikor törölhetik regisztrációjukat. Az adatok teljes egészében vagy részben továbbíthatók a megrendelési folyamatban részt vevő BEEMOOV szolgáltatóknak.

 

Kereskedelmi célokra a BEEMOOV átadhatja üzleti partnereinek ÜGYFELEI nevét és elérhetőségét, feltéve, hogy azok ehhez kifejezetten előzetes hozzájárulásukat adták a PLATFORMON történő regisztráció során.

 

A BEEMOOV kifejezetten megkérdezi ÜGYFELEIT, hogy akarják-e, hogy személyes adataikat nyilvánosságra hozzák. Az ügyfelek bármikor meggondolhatják magukat, vagy felvehetik a kapcsolatot a BEEMOOVVAL.

 

A BEEMOOV továbbá megkérdezheti ÜGYFELEIT, hogy szeretnének-e partnereitől üzleti ajánlatokat kapni.

 

A számítógépes fájlokról és szabadságról szóló, 1978. január 6-i 78-17. számú törvénynek, valamint a magánszemélyek védelméről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésével (a GDPR néven ismert általános adatvédelmi rendelet) a BEEMOOV biztosítja az érintett egyének jogainak betartását.

 

Fontos tudni, hogy az adatvédelmi törvény 49,50., 51,53. és 55. cikke, valamint az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 15., 16., 17. és 18. cikkének rendelkezéseivel összhangban az az ÜGYFÉL, akinek a személyes adatait feldolgozzák, élhet a rá vonatkozó információkhoz való hozzáférés, azok helyesbítésének, frissítésének, hordozhatóságának, törlésének valamint a kezelés korlátozásának jogával.

 

Az adatvédelmi törvény 56. cikkének és a GDPR 21. Cikkével összhangban az ÜGYFÉL díjmentesen és minden indoklás nélkül jogos okok alapján ellenezheti a rá vonatkozó adatok feldolgozását.

 

Az ÜGYFÉL meghatározhatja adatainak halálát követő sorsát is, és választhatja, hogy a BEEMOOV továbbítsa-e vagy sem adatait egy, az ÜGYFÉL korábban kijelölt harmadi fél számára.

 

AZ ÜGYÉL gyakorolhatja ezen jogait, levelét a support@beemoov.com e-mail címre elküldve, vagy az alábbi postacímére eljuttatva: BEEMOOV SAS, 57, boulevard Gaston Serpette, 44 000 Nantes.

 

Végül, az ÜGYFÉL panaszával felügyeleti hatóságokhoz, és elsősorban a CNIL-hez (https://www.cnil.fr/fr/plaintes) fordulhat.13. CIKK: REKLAMÁCIÓA BEEMOOV az alábbi telefonszámon „Telefonos ügyfélszolgáltatást” nyújt ÜGYFELEI számára +33(0)1 84 16 32 99 (nem emeltdíjas hívás). A ÜGYFÉL panaszával írásban a következő címhez fordulhat: BEEMOOV SAS, 57, Boulevard Gaston Serpette, 44 000 Nantes.14. CIKK: SZELLEMI TULAJDONA PLATFORM összes képi és hangelemét, beleértve az alkalmazott mögöttes technológiát szerzői jogok, védjegyjogok és/vagy szabadalmak védik.

 

Ezek az elemek a BEEMOOV kizárólagos tulajdonát képezik. Bármely személy, aki weboldalán a PLATFORMRA vezető linket kíván elhelyezni, köteles ehhez írásban engedély kérni a BEEMOOVTÓL.

 

A BEEMOOV részéről kiadott ezen engedély semmilyen esetben nem végleges. A linket a BEEMOOV kérésére el kell távolítani. A PLATFORMRA vezető olyan linkek használata, amelyek a keretezés (framing) vagy az inline link (in-line linking) technikákat alkalmazzák, szigorúan tilos.15. CIKK: ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS 

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, ELLENTÉTES KÖZRENDI SZABÁLYOK HIÁNYÁBAN A JELENLEGI ÁSZF-ET, VALAMINT A FELHASZNÁLÓ ÉS A BEEMOOV KÖZÖTTI KAPCSOLATOKAT A FRANCIA TÖRVÉNYEK SZABÁLYOZZÁK.

A BEEMOOV és egy ÜGYFÉL között a megállapodás értelmezésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatos viták esetén a FELEKNEK azok békés úton való rendezésére kell törekedniük.

 

Ebben az esetben a ÜGYFELET először felkérik, hogy vegye fel a kapcsolatot a BEEMOOV ombudsmanszolgálatával a következő címen: Fevad (Fédération du e-commerce et de la Vente à Distance) 60 rue La Boétie - 75008 PARIS.

 

Megállapodás hiányában a lojalitás és a jóhiszeműség szellemében folytatott választható meditációs eljárást kínáljuk fel, hogy békés megállapodás születhessen a jelen szerződésből eredő esetleges konfliktusok - beleértve annak érvényességét - esetén.

 

A fogyasztói törvény 616-1. cikke értelmében a BEEMOOV közli a fogyasztóval annak a felkért fogyasztói ombudsman kapcsolattartási adatait. Ennek értelmében az ÜGYFÉL az alábbi személyhez fordulhat: Fevad (Fédération du e-commerce et de la Vente à Distance) 60 rue La Boétie - 75008 PARIS ezen a linken keresztül: http://www.mediateurfevad.fr

 

A meditációs folyamat végrehajtását kívánó FÉLNEK először tértivevényes ajánlott levélben értesítenie kell a konfliktus részleteiről a másik FELET.

 

Mivel a közvetítés nem kötelező, a ÜGYFÉL vagy a BEEMOOV bármikor kiléphet a folyamatból.

 

ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÖZVETÍTÉS KUDARCOT VALL, VAGY AZT NEM FOGADJÁK EL, AZ MEDIÁCIÓT EREDMÉNYEZŐ VITÁT A FRANCIA ILLETÉKES JOGHATÓSÁGRA KELL BÍZNI.